Gratis noodoproepdienst (vanaf mobiele telefoons en vaste lijnen).
 
De 112-service heeft tot doel de snelst mogelijke hulp te bieden aan publieke leden die risico lopen, hetzij persoonlijk, hetzij collectief.
 
Het is verantwoordelijk voor de noodoproepen naar het 112-telefoonnummer van een lid van het publiek dat medische hulp, uitroeiing van branden of brandredding, openbare veiligheid of civiele bescherming vereist, ongeacht de openbare administratie waarvan zij afhankelijk zijn.

  • Het verkrijgt informatie die de operationele hulpdiensten van het publiek nodig hebben, zodat zij hun activiteiten zo mogelijk kunnen uitvoeren.
  • Het stuurt een waarschuwing naar de hulpdiensten die worden opgeroepen (en ook naar degenen die geïnformeerd moeten worden), en werken waar mogelijk samen met instanties om de meest efficiënte reacties op elk incident te garanderen.

 
De oproepen worden beantwoord door getraind personeel dat de taak heeft om naar het verzoek van de beller te luisteren en de informatie te verwerken om de precieze locatie en aard van het incident vast te stellen, de omstandigheden, personen die ermee in aanraking komen, de ernst ervan, enz. Vervolgens dragen ze deze informatie over aan de communicatiecentra van de respectieve instanties die verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van hulp.
Het noodcentrum voor noodgevallen 112 biedt voortdurende hulp in het Frans, Engels en Duits, evenals de officiële talen van de regio Valencia.