Dret de Família:

 • Drets i deures en el matrimoni

 • Procés de separació, nul·litat i divorci

 • Unions no matrimonials. Drets i obligacions. Mesures en cas de ruptures

 • Filiació: Drets d'alimentació, reconeixement, acolliment, tuteles, incapacitats...

 

Dret Penal:

 • Violència domèstica (homes, dones, majors o menors, objecte de qualsevol tipus de violència o agressió dins del propi domicili)

 • Discriminació

 • Abusos / Agressions Sexuals

 • Acompanyament en el moment de la interposició de la denúncia

 • Impagament de pensions

 

Dret Civil General:

 • Hipotecari.

 • Arrendaments, etc.

Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian