Servei d'Informació. Orientació i Assessorament a nivell social i econòmic

Assessorament i orientació:

 • Com actuar davant un cas de violència de gènere

 • On dirigir-se per a interposar la denúncia

 • Quins drets tenen les víctimes de violència de gènere

Informació i Gestió de Recursos:

 • Ajudes econòmiques i socials

 • Assistència jurídica gratuïta

 • Teleassistència mòbil

 • Ingressos en Centre de la Dona

 • Suport social

Derivació:

 • Teràpia familiar

 • Suport psicològic

 • Suport educatiu a la unitat familiar
Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian