L'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) proporciona el servei de FINESTRETA UNICA.


La “Finestreta Única” és una eina per als ciutadans, ja que en ella es pot trobar tota la informació necessària per a poder realitzar, des del seu propi Ajuntament, tràmits i gestions pertanyents a altres Administracions Públiques, ja siguen locals, autonòmiques o estatals (excepte Administració de Justícia). D’aquesta forma es poden agilitar els procediments mitjançant presentació de sol·licituds, enviament de documentació, pagaments, etc.. computant la data d'aquests documents, a efecte de terminis, des del moment del registre d'entrada en aquesta “Finestreta Única”. Açò suposa un estalvi tant de temps com de diners, ja que evita que els ciutadans s'hagen de desplaçar a altres llocs del Territori espanyol, a vegades llunyans al seu municipi d'origen

Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian