Servei de telefonada d'emergències gratuït (des de mòbil i fix).
El 112 tracta de ser l'assistència més immediata possible a les demandes dels ciutadans que es troben en una situació de risc personal o col·lectiu.

Atén les telefonades d'urgència dirigides al número de telèfon 112, realitzades per ciutadans que requerisquen atenció sanitària, extinció d'incendis o salvament humà, seguretat ciutadana, o protecció civil.
    • Obté del ciutadà la informació que necessiten els mitjans operatius d'urgència perquè el seu treball en el terreny siga el més eficaç possible.
    • Dóna avís als serveis d'emergència que han d'actuar (i també a aquells que hagen d'estar informats), i així es col·labora en la mesura en què siga possible en la coordinació entre aquestos, per a aconseguir la resposta més eficaç davant cada incidència.
Les telefonades són ateses per personal qualificat, el qual té la comesa d'arreplegar la sol·licitud de la persona que crida i tractar la informació per a establir amb precisió el lloc de l'incident, la seua naturalesa, circumstàncies, persones afectades, gravetat, etc... i la transfereix als respectius centres de comunicacions dels cossos responsables de la prestació del servei.

El Centre de Coordinació d'emergències 112 atén permanentment en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana així com en francès, anglés i alemany.