Estructura


L'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil, d'acord amb les necessitats del servei i els mitjans humans disponibles, s'estructura orgànicament i funcionalment de la manera següent :

  1. Un coordinador general.
  2. Un cap d'agrupació.
  3. Un responsable d'equip.

Funcions


El Pla Territorial Municipal davant d'Emergències (PTM) i els Plans d'Actuació Municipal davant de riscos específics (PAM) són instruments que preveuen l'activitat de l'agrupació, en funció de la seua capacitat i aptitud per a assumir-les. Les funcions que podran ser objecte de desplegament per l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, són:

  1. En el marc de la prevenció.
  2. En el marc de la intervenció.