Tindran la consideració de Voluntaris de Protecció Civil les persones que lliure i desinteressadament s'integren en l'Agrupació de Protecció Civil, des d'on es desenvoluparan les funcions pròpies descrites en el Reglament de l'agrupació.


Els voluntaris pertanyen als Serveis Complementaris d'Intervenció i estaran adscrits funcionalment en les seues actuacions davant una emergència als Serveis Essencials d'Intervenció contemplats en el Decret 13/2010 de 22 de novembre, de la Generalitat Valenciana.
La relació dels voluntaris amb l'Ajuntament s'entén com una col·laboració gratuïta i desinteressada, i basada únicament en sentit humanitari, altruista i de solidaritat social.


Si vol formar part de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, i ajudar i col·laborar en tasques preventives en concerts, festes, focs artificials, vigilància mediambiental, etc. i en moments d'emergència, com incendis, inundacions, etc... POSE'S EN CONTACTE amb nosaltres i l'informem. A més, li donem formació oficial i la satisfacció de col·laborar en aquest servei d'ajuda.