La Regidoria

El departament d'Igualtat és l'encarregat de donar assessorament jurídic, social i de gestió a aquells ciutadans, residents a Calp, que ho necessiten.

Tramita a petició de l'interessat o d'ofici segons els casos, gestions que per a l'interessat poden suposar un trauma, per l'embull legal en què es veuen immersos. S'evita d'aquesta manera que la seua situació, ja de per si delicada, s'agreuge més per l'estrès que genera el desconeixement dels drets i deures, i de com actuar per a exigir el compliment d'aquests. Aquestes situacions es poden donar tant en el àmbit familiar, especialment en víctimes de la violència de gènere o de violència domèstica, com en qualsevol àmbit de la vida quotidiana.

Informació General
  • Adreça: Carrer Llibertat 36 (Passatge)
  • Telèfons:
    • Directe: 96 583 51 11
    • Centraleta: 96 583 36 00 (Exts: 8060 – 8061)
  • Correu electrònic: igualtat@ajcalp.es
  • Horari general d'oficina: de 10:00 a 14:00 h.
  • Horari cites amb l'assessora jurídica: dimarts i dijous de 10:30 a 14:00 h.
Oficinas en Pasaje en la C/ Libertad.
Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian