Calp posa en marxa la campanya de suport a l'hostaleria “Deixa que ells cuinen per tu”

CalpeNoticiasVA - Vie, 22/01/2021 - 14:31
divendres, 22 Gener, 2021 - 14:15

L'Ajuntament de Calp llança la campanya de suport a l'hostaleria “Deixa que ells cuinen per tu” amb la finalitat d'animar la ciutadania a adquirir menjar per a emportar en els restaurants i bars de la localitat. Aquesta iniciativa es posa en marxa després de l'entrada en vigor el 21 de gener de la resolució de la Conselleria de Sanitat que estableix noves mesures davant la COVID-19 com el tancament dels locals de restauració, llevat que aquests presten el servei de recollida de menjar en el local o enviament a domicili. 

 

La campanya es difondrà a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i juntament amb una infografia es donarà a conéixer els establiments hotelers que ofereixen a Calp el servei de menjar per a portar.

 

“El sector de l'hostaleria necessita el nostre suport més que mai ja que l'està passant especialment malament; per això, qualsevol possibilitat d'ajuda que puguem prestar-los hem d'aprofitar-la, per poc que siga”, ha assenyalat l'alcaldessa de Calp, Ana Sala.

Calp pone en marcha la campaña de apoyo a la hostelería “Deja que ellos cocinen por ti”

CalpeNoticias - Vie, 22/01/2021 - 14:21
Viernes, 22 Enero, 2021 - 14:15

El Ayuntamiento de Calp lanza la campaña de apoyo a la hostelería “Deja que ellos cocinen por ti” con el fin de animar a la ciudadanía a adquirir comida para llevar en los restaurantes y bares de la localidad. Esta iniciativa se pone en marcha tras la entrada en vigor el 21 de enero de la resolución de la Conselleria de Sanitat que establece nuevas medidas frente a la COVID-19 como el cierre de los locales de restauración, salvo que estos presten el servicio de recogida de comida en el local o envío a domicilio. 

 

La campaña se difundirá a través de las redes sociales del Ayuntamiento y junto con una infografía se dará a conocer los establecimientos hoteleros que ofrecen en Calp el servicio de comida para llevar.

 

“El sector de la hostelería necesita nuestro apoyo más que nunca ya que lo está pasando especialmente mal; por eso, cualquier posibilidad de ayuda que podamos prestarles tenemos que aprovecharla, por poco que sea”, ha señalado la alcaldesa de Calp, Ana Sala.

Calp redueix el període mitjà de pagament a proveïdors a 2,52 dies, el seu mínim històric

CalpeNoticiasVA - Jue, 21/01/2021 - 13:14
dijous, 21 Gener, 2021 - 13:00

L'Ajuntament de Calp ha reduït el període mitjà de pagament a proveïdors a 2,52 dies en l'últim trimestre de 2020. Aquesta xifra supera el millor registre amb el qual comptava l'Ajuntament fins al moment, que es va situar en 3,03 dies el quart trimestre de 2019. 

 

El Consistori, doncs, tarda una mitjana de 2,52 dies a pagar als seus proveïdors, per la qual cosa no sols dóna compliment a la normativa de morositat que obliga les administracions públiques a pagar en un termini inferior a 30 dies sinó que el redueix considerablement. Cal tindre en compte que la xifra va arribar a ser de 44,85 dies en el tercer trimestre de 2015 i fins i tot de 1.000 dies en 2011. 

 

Es tracta d'una dada especialment positiva en aquests moments, marcats per la crisi sanitària de la COVID-19, en el qual moltes empreses poden necessitar liquiditat. A més, aquesta xifra comporta una major confiança d'empreses i proveïdors a l'Ajuntament, suposa un aval de solvència i una garantia per als comerços i empreses que treballen amb el Consistori. Així mateix, reportarà una major concurrència competitiva de licitadors en els contractes públics i amb això major varietat d'ofertes i serveis.

Calp reduce el período medio de pago a proveedores a 2,52 días, su mínimo histórico

CalpeNoticias - Jue, 21/01/2021 - 13:09
Jueves, 21 Enero, 2021 - 13:00

El Ayuntamiento de Calp ha reducido el período medio de pago a proveedores a 2,52 días en el último trimestre de 2020. Esta cifra supera el mejor registro con el que contaba el Ayuntamiento hasta el momento, que se situó en 3,03 días el cuarto trimestre de 2019. 

 

Así pues, el Consistorio tarda un promedio de 2,52 días en pagar a sus proveedores, por lo que no sólo da cumplimiento a la normativa de morosidad que obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo inferior a 30 días sino que lo reduce considerablemente. Hay que tener en cuenta que la cifra llegó a ser de 44,85 días en el tercer trimestre de 2015 e incluso de 1.000 días en 2011. 

 

Se trata de un dato especialmente positivo en estos momentos, marcados por la crisis sanitaria de la COVID-19, en el que muchas empresas pueden necesitar liquidez. Además, esta cifra conlleva una mayor confianza de empresas y proveedores en el Ayuntamiento, supone un aval de solvencia y una garantía para los comercios y empresas que trabajan con el Consistorio. Asimismo, reportará una mayor concurrencia competitiva de licitadores en los contratos públicos y con ello mayor variedad de ofertas y servicios.

Turismo reedita un cómic sobre El Miracle para promocionar las fiestas de Moros y Cristianos de Calp

CalpeNoticias - Mié, 20/01/2021 - 13:47
Miércoles, 20 Enero, 2021 - 13:45

La Concejalía de Turismo ha reeditado un cómic sobre El Miracle, el acto más emblemático de las fiestas de moros y cristianos de Calp, con el fin de promocionar estas celebraciones declaradas de interés turístico autonómico. 

 

El cómic, elaborado por el ilustrador Núñez Zaragoza, fue editado en el año 2001 en valenciano por la Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor. Ahora Turismo lo reedita no sólo en valenciano sino también en castellano, inglés, francés y alemán, con el fin de dar a conocer a los turistas tanto nacionales como extranjeros el episodio histórico que se rememora cada año en estas fiestas. Asimismo, una parte de estos ejemplares se donarán a los centros educativos del municipio.

 

Esta nueva edición, que consta de 15.000 ejemplares será sufragada con una subvención de Turisme Comunitat Valenciana dentro de la línea de ayudas a entidades locales “Impulso a la imagen de destinos turísticos de la Comunitat Valenciana”. Se trata de una subvención que se concede por tener las fiestas de Calp la declaración de interés turístico autonómico y que en años anteriores a la pandemia se destinaba a la promoción de estas celebraciones en vallas y mupis en diferentes ciudades españolas. Al cancelarse las fiestas, Turismo ha decidido rediseñar la campaña y reeditar este cómic. 

 

Por otro lado, mediante esta subvención se ha elaborado también un vídeo basado en este cómic en los mismos idiomas y que se difundirá a través de las redes sociales de Turismo y de su web calpe.es

 

El objetivo es promocionar El Miracle, una representación teatralizada que se escenifica todos los años durante la celebración de las fiestas patronales de moros y cristianos y que convierten a estas fiestas en únicas.

 

Cuenta cómo un personaje de la historia de Calp conocido como “Caragol”, lograba cerrar las pesadas puertas de la villa por intermediación del Crist de la Suor, a pesar de la traición del personaje de “Moncófar”.

Calp trau a licitació 57 contractes en huit mesos

CalpeNoticiasVA - Mar, 19/01/2021 - 09:47
dimarts, 19 Gener, 2021 - 09:30

L'Ajuntament de Calp ha tret a licitació 57 contractes de maig a desembre de 2020. 

 

 

Aquesta xifra reflecteix un augment considerable respecte a anys anteriors i es deu a l'aplicació de la licitació electrònica que ha permés agilitar els processos però també a una profunda reestructuració del departament. Se li ha dotat de més persones - una tècnic i una auxiliar administratiu -, s'ha format al personal en matèria de contractació i licitació electrònica i s'han redistribuït les tasques. 

 

 

Entre els contractes que s'han formalitzat en aquests últims huit mesos es troben els 14 projectes finançats amb el romanent de tresoreria procedents de la liquidació del pressupost de 2019, entre els quals es troba la rehabilitació del Club Social i l'execució de la passarel·la i regeneració costanera en la Cala Manzanera o la finalització de l'edifici de la Casa de la Música o el reasfaltat d'urbanitzacions i condicionament de vials, entre altres. 

 

 

Entre els 57 contractes licitats, també es troba la redacció del Pla Especial BIC Banys de la Reina, l'adquisició de vehicles elèctrics, l'esterilització de les colònies de gats del municipi o la reurbanització dels carrers de Fora, alcalde Vicente Pastor, Benissa i Murillo dins de l'Estratègia Edusi cofinançada amb fons FEDER de la Unió Europea. 

 

 

D'altra banda, el Departament de Contractació té previst aprovar en el primer trimestre d'enguany el seu primer pla de contractació amb una previsió del que l'Ajuntament té previst contractar enguany. Això permetrà facilitar la concurrència de les empreses i una major transparència de l'administració.

Calp saca a licitación 57 contratos en ocho meses

CalpeNoticias - Mar, 19/01/2021 - 09:32
Martes, 19 Enero, 2021 - 09:30

El Ayuntamiento de Calp ha sacado a licitación 57 contratos de mayo a diciembre de 2020. 

 

Esta cifra refleja un aumento considerable respecto a años anteriores y se debe a la aplicación de la licitación electrónica que ha permitido agilizar los procesos pero también a una profunda reestructuración del departamento. Se le ha dotado de más personas - una técnico y una auxiliar administrativo -, se ha formado al personal en materia de contratación y licitación electrónica y se han redistribuido las tareas. 

 

Entre los contratos que se han formalizado en estos últimos ocho meses se encuentran los 14 proyectos financiados con el remanente de tesorería procedentes de la liquidación del presupuesto de 2019, entre los que se encuentra la rehabilitación del Club Social y la ejecución de la pasarela y regeneración costera en la Cala Manzanera o la finalización del edificio de la Casa de la Música o el reasfaltado de urbanizaciones y acondicionamiento y bacheo de viales, entre otros. 

 

Entre los 57 contratos licitados, también se encuentra la redacción del Plan Especial BIC Banys de la Reina, la adquisición de vehículos eléctricos, la esterilización de las colonias de gatos del municipio o la reurbanización de las calles de Fora, alcalde Vicente Pastor, Benissa y Murillo dentro de la Estrategia Edusi cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea. 

 

Por otro lado, el Departamento de Contratación tiene previsto aprobar en el primer trimestre de este año su primer plan de contratación con una previsión de lo que el Ayuntamiento tiene previsto contratar este año. Esto permitirá facilitar la concurrencia de las empresas y una mayor transparencia de la administración.

Dossier de premsa (18 de gener)

CalpeNoticiasVA - Lun, 18/01/2021 - 09:06
Dilluns, 18 Gener, 2021 - 09:00

DIARIO INFORMACIÓN

La hora de las basuras de Calp

 

LEVANTE

El exalcalde del PP de Calp y dos exediles, a juicio por los sobornos de la basura

 

LA MARINA PLAZA

Más de 65.000 personas viven en Dénia, Benissa, Ondara y Orba con una incidencia superior a 1.000 casos por cien mil habitantes

 

Arranca al fin el juicio por el fraude de 12 millones de la basura de Calp, la mayor trama de corrupción de la Marina Alta

 

Les Falles de Dénia, Pego y Calp se trasladan al segundo semestre de 2021

 

La cifra de parados creció casi un 30% en 2020 en la Marina Alta tras siete años seguidos bajando

 

La Marina Alta suma 452 contagios más y cinco fallecidos en Calp, Dénia y Benissa

 

La Covid se dispersa: 21 de los 33 municipios de la Marina Alta registran contagios los últimos tres días

 

CALP DIGITAL

Calp/Calpe, el abrazo fraterno: seguridad jurídica, verdad, historia y lingüística

 

¿Cómo afecta la salida del Reino Unido de la Unión Europea a los residentes británicos en Calpe?

 

La Audiencia Provincial comienza el juicio por el presunto soborno en el servicio de recogida de la basura de Calp

 

CANFALI

La pitjor setmana de la pandèmia a la comarca: 19 morts i 1.143 nous contagiats en l'última setmana 

 

20 MINUTOS

Javi, en '¡Ahora caigo!': "Con el dinero del premio le compraría a mi chica un bebé"

 

OK DIARIO

‘Ahora Caigo’: Javi asegura que, con el dinero, compraría “un bebé a su chica”

 

LA OPINIÓN DE MURCIA

El Basket Cartagena escala hasta la tercera posición de la tabla en la EBA

 

LA GUÍA DEL CICLISMO

Evenepoel ultima su recuperación con vistas al Giro de Italia

 

IBERO BIKE

Fabio Jakobsen vuelve tras su caída con su equipo Deceuninck-Quickstep en España

 

CARTAGENA ACTUALIDAD

Victoria del FC Cartagena CB 82–56 frente al Calpe

 

MOTOR ALICANTE

Calp cuenta desde este mes con una estación móvil de ITV Applus+

 

RADIO LITORAL

Los contagios por COVID19 siguen creciendo en la Marina Alta, pero más lentamente

 

Silene vuelve al mar desde la playa de la Fossa de Calp

Dossier de prensa (18 de enero)

CalpeNoticias - Lun, 18/01/2021 - 09:06
Lunes, 18 Enero, 2021 - 09:00

DIARIO INFORMACIÓN

La hora de las basuras de Calp

 

LEVANTE

El exalcalde del PP de Calp y dos exediles, a juicio por los sobornos de la basura

 

LA MARINA PLAZA

Más de 65.000 personas viven en Dénia, Benissa, Ondara y Orba con una incidencia superior a 1.000 casos por cien mil habitantes

 

Arranca al fin el juicio por el fraude de 12 millones de la basura de Calp, la mayor trama de corrupción de la Marina Alta

 

Les Falles de Dénia, Pego y Calp se trasladan al segundo semestre de 2021

 

La cifra de parados creció casi un 30% en 2020 en la Marina Alta tras siete años seguidos bajando

 

La Marina Alta suma 452 contagios más y cinco fallecidos en Calp, Dénia y Benissa

 

La Covid se dispersa: 21 de los 33 municipios de la Marina Alta registran contagios los últimos tres días

 

CALP DIGITAL

Calp/Calpe, el abrazo fraterno: seguridad jurídica, verdad, historia y lingüística

 

¿Cómo afecta la salida del Reino Unido de la Unión Europea a los residentes británicos en Calpe?

 

La Audiencia Provincial comienza el juicio por el presunto soborno en el servicio de recogida de la basura de Calp

 

CANFALI

La pitjor setmana de la pandèmia a la comarca: 19 morts i 1.143 nous contagiats en l'última setmana 

 

20 MINUTOS

Javi, en '¡Ahora caigo!': "Con el dinero del premio le compraría a mi chica un bebé"

 

OK DIARIO

‘Ahora Caigo’: Javi asegura que, con el dinero, compraría “un bebé a su chica”

 

LA OPINIÓN DE MURCIA

El Basket Cartagena escala hasta la tercera posición de la tabla en la EBA

 

LA GUÍA DEL CICLISMO

Evenepoel ultima su recuperación con vistas al Giro de Italia

 

IBERO BIKE

Fabio Jakobsen vuelve tras su caída con su equipo Deceuninck-Quickstep en España

 

CARTAGENA ACTUALIDAD

Victoria del FC Cartagena CB 82–56 frente al Calpe

 

MOTOR ALICANTE

Calp cuenta desde este mes con una estación móvil de ITV Applus+

 

RADIO LITORAL

Los contagios por COVID19 siguen creciendo en la Marina Alta, pero más lentamente

 

Silene vuelve al mar desde la playa de la Fossa de Calp

La campanya “La mar de tots” de l'Oceanogràfic arriba a Calp per a conscienciar sobre la situació del medi marí

CalpeNoticiasVA - Jue, 14/01/2021 - 14:47
dijous, 14 Gener, 2021 - 14:45

L'alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha soltat aquest matí a la platja La Fossa la tortuga recuperada a l'Hospital de la Mar de la Fundació Oceanogràfic com a primer acte en aquesta localitat de la campanya “La mar de tots”, amb la qual l'Oceanogràfic vol acostar-se als municipis de vocació marina. L'objectiu d'aquesta iniciativa és conscienciar a la població sobre la situació del medi marí.

 

La campanya, que comença ara, inclou la promoció “Calp viatja a l’Oceanogràfic”, amb la reducció del 50% de l'entrada a l'aquari adquirida per internet per als nascuts o residents a Calp entre el 16 i el 31 de gener i la divulgació de continguts de conscienciació a través de publicitat, publicitat estàtica viària i xarxes socials.

 

L'acte de la solta de la tortuga, que ha sigut “batejada” amb el nom de Silene ha tingut per raons sanitàries una assistència reduïda, amb representants de l'Oceanogràfic, Global Omnium, la Confraria de Pescadors club nàutic i del centre de busseig Dive&Dive.

 

El jove queloni va ser recollit a Benicarló el passat 16 de desembre, gràcies a la col·laboració del pescador Joaquín de l'embarcació Salvador. L'animal no presentava aparentment cap anomalia si bé, com és protocol·lari, va ser sotmés a una ecografia i radiografia i a diverses proves analítiques, fins que s'ha considerat en condicions per a tornar a la mar.

 

Col·laboració institucional

 

La solta ha constituït un acte de conscienciació i de divulgació de la Fundació Oceanogràfic sobre la situació de la tortuga babaua en les nostres mars i com la col·laboració d'institucions com l'ajuntament o la confraria de pescadors de Calp amb la Xarxa de Varaments constituïda per la Conselleria de Medi Ambient, la Universitat de València i la pròpia Fundació Oceanogràfic contribueix a la conservació d'aquesta espècie, catalogada de vulnerable per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

 

Ana Sala ha agraït a l'Oceanogràfic que haja triat Calp per a la solta d'aquesta tortuga i ha qualificat l'acte com “el més bonic d'aquests últims mesos tan difícils”, marcats per la pandèmia.

 

Calp viatja a l'Oceanogràfic

 

La promoció especial “Calp viatja a l'Oceanogràfic” suposa un descompte del 50% sobre la tarifa d'adult i reduïda, no acumulable amb altres descomptes ni promocions, per a tota aquella persona que presente a l'entrada de l'aquari un DNI , empadronament o qualsevol document que acredite el seu naixement o residència a Calp.

 

La compra de les entrades haurà de ser a través de la web de l'Oceanogràfic.

 

 

Páginas